#SANITASKalitera

Η ποιότητα γίνεται
καλύτερη

Στο Sanitas σχεδιάζουμε και δημιουργούμε προϊόντα με γνώμονα την ασφάλεια. Οι ποιοτικοί έλεγχοι, η αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, οι εργαστηριακοί έλεγχοι και οι πιστοποιήσεις εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη ποιότητα.

Τμήμα ποιότητας

Το τμήμα ποιότητας του Sanitas αποτελείται από μία ομάδα ανθρώπων διαφόρων ειδικοτήτων (Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί και Τεχνολόγοι Τροφίμων) με υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση. Τα κύρια αντικείμενα εργασίας τους συνοψίζονται παρακάτω:

 • Υποστηρίζουν τη λειτουργία και βελτιώνουν συνεχώς το σύστημα διαχείρισης ποιότητας.
 • Κάνουν ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να διασφαλίζουν τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας.
 • Ελέγχουν ποιοτικά τις παραλαβές υλικών και εμπορευμάτων και επιβεβαιώνουν ότι είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας.
 • Ορίζουν τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητά τους.
 • Ελέγχουν αν τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Eξοπλισμός & Προδιαγραφές

Στο Sanitas δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε στην παραγωγική διαδικασία.

Το τμήμα ποιότητας ορίζει τις προδιαγραφές των προϊόντων βάσει αυστηρών κριτηρίων που προκύπτουν από τρεις βασικούς άξονες. Δημιουργούμε προϊόντα βάσει:

 • Εργαστηριακών ελέγχων, πιστοποιητικών καταλληλότητας και Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
 • Εκτεταμένων εσωτερικών δοκιμών και consumer panel test, ώστε να διασφαλίζουμε τη χρηστικότητα και την αποτελεσματικότητά τους.
 • Των αναγκών των καταναλωτών, όπως αυτές προκύπτουν από ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες καταναλωτή.

Εργαστηριακοί Έλεγχοι

Στο Sanitas συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα εξωτερικά εργαστήρια, με σκοπό την πιστοποίηση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας.

Η διαδικασία επιλογής τους βασίζεται στην ικανοποίηση αυστηρών κριτηρίων, όπως τα εξής:

 • Πιστοποίηση από κρατικό φορέα.
 • Αναγνωρισιμότητα και κύρος στον χώρο που δραστηριοποιούνται.
 • Εμπειρία και τεχνογνωσία.
 • Συγκέντρωση υψηλής βαθμολογίας κατά την επιθεώρηση που διενεργείται από ανθρώπους των τμημάτων ποιότητας, έρευνας και ανάπτυξης και marketing.

Η έρευνα καταναλωτή και πόσο σημαντική είναι για μας

Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μας, κάνουμε ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες καταναλωτή με σκοπό να διερευνούμε αφενός πόσο ικανοποιημένοι είναι οι καταναλωτές από τη χρήση των προϊόντων μας και αφετέρου νέες ανάγκες που διαρκώς προκύπτουν.

Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών τα αναλύουμε και τα συγκεντρώνουμε με τρόπο τέτοιο, ώστε να αποτελούν τον οδηγό στις στρατηγικές μας αποφάσεις. Ειδικά σε ό,τι αφορά στα ευρήματα σχετικά με τις νέες ανάγκες των καταναλωτών, αυτά είναι ο οδηγός μας για τη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες αυτές.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9000 από το 1995. Έχοντας υιοθετήσει από νωρίς προηγμένους τρόπους οργάνωσης και παραγωγής, η πιστοποίηση αυτή έρχεται να επιβραβεύσει τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας. Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 καθιστά το Sanitas μέλος μιας μεγάλης παγκόσμιας οικογένειας που πληροί τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου προτύπου διαχείρισης ποιότητας.

Τι είναι όμως η σειρά ISO 9000;

Είναι ένα πλαίσιο από πρότυπα τα οποία χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, προκειμένου να διασφαλίζεται σταθερή ποιότητα των προϊόντων σε βάθος χρόνου. Κάθε τρία χρόνια διενεργούνται επιθεωρήσεις επαναξιολόγησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ενώ στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μία φορά κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις επιτήρησης του συστήματος.

Νοιαζόμαστε

Βγαίνουμε από τα όρια του κάθε σπιτιού και συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα όλων μας:

Για ένα καλύτερο περιβάλλον

To Sanitas, με σεβασμό στον πλανήτη, εντάσσει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της λειτουργίας του.

Για μια καλύτερη κοινωνία

Στη Sanitas, μπορεί η οικιακή φροντίδα να είναι το μεράκι μας, αλλά εξίσου μας αρέσει να φροντίζουμε εσάς και τους χώρους που επισκέπτεστε ή μέσα στους οποίους δραστηριοποιείστε.

Για μια καλύτερη ζωή

Ξεκινώντας από την κουζίνα, σκοπός του Sanitas είναι να κάνει τη διαφορά στη ζωή, την κοινωνία και το περιβάλλον.